Príspevky

AJ NÁBYTOK SI VIETE VYROBIŤ SAMI

Dážďové zvody

Fasáda domu

Úprava ostení okien a dverí, parapety

Podbitie presahu strechy (štablón)

Zateplenie fasády