AJ NÁBYTOK SI VIETE VYROBIŤ SAMI

Ideálne základy


Úlohou základov je spoľahlivo preniesť zaťaženie od nosných konštrukcií do podložia. Základy je možné zhotoviť rôznymi spôsobmi (pilóty, pásy, rošty, pätky, ... ). U nás sa domy najbežnejšie stavajú na základových pásoch, pričom vrchnú časť tvorí podkladný betón. Mnohí nazývajú podkladný betón "základová doska". Podkladný betón a základová doska sú dve rozdielné veci!
Podkladný betón plní iba roznášaciu funkciu zaťaženia nenosných priečok, podláh, atď. Základová doska je niečo úplne iné. Základová doska má rovnakú funkciu ako základové pásy s tým rozdielom, že účinná plocha je omnoho väčšia. Moja pôvodná predstava bola postaviť dom na základovej doske uloženej na XPS čo sú podľa môjho názoru najlacnejšie a najjednoduchšie zákaldy pri ktorých sa dajú veľmi účinne eliminovať tepelné mosty. Prednosti základovej dosky:

  • Odpadá nutnosť výkopu základových pásov. Pri zložitom pôdoryse s mnohými nosnými priečkami nesporná výhoda.
  • Vhodnejšia voľba pri nesúdržnom podloží.
  • Jednoduchšie založenie stavby pri vysokej spodnej vode.
  • Možnosť osadenia podlahového kúrenia priamo do dosky. Odpadá nutnosť realizácie poterov.
  • Jednoduchá eliminácia tepelných mostov.
  • Odpadá potreba vodorovnej hydroizolácie vo forme asfaltových pásov.
   V súčasnosti je trendom realizácia základovej dosky na penovom skle. Osobne si myslím, že takéto riešenie je cenovo náročné a XPS vykazuje lepšie tepelnoizolačné vlastnosti. V našom prípade nebolo možné základy na doske realizovať, nakoľko je dom osadený vo svahu a bolo by nutné osádzať časť dosky na navážke. Nepodarilo sa nám nájsť statika, ktorý by rozumne navrhol základovú dosku, nie to ešte takého, ktorý by ju navrhol na navezenej zemine :). Niektorí statici a projektanti o takomto niečom počuli prvý krát. Pokiaľ nevideli fotografie už zrealizovaných základov brali ma za blázna. Nasledujúce fotografie sú uverejnené so súhlasom ich autora 
(užívateľ alinka333, www.modrastrecha.sk)
Komentáre