AJ NÁBYTOK SI VIETE VYROBIŤ SAMI

PUR pena v rámochSkúška č. 1: vytvrdnutie PUR peny bez prívodu vzduchu. Klasická PUR pena a prázdna PET fľaša.


PET fľaša sa naplnila PUR penou a uzavrela - PUR pena bez prísunu vzduchu


Výsledok po 48 hodinách: PUR pena stvrdla po okrajoch a v strede nebola stvrdnutá vôbec. Stvrdla až po rozrezaní fľaše.


V dutine (cca v strede fľaše) bola PUR pena tekutá - "mazľavá"


Tu vidieť stav v spodnej časti fľaše. Tmavá časť v strede bola tvrdá ako plast, čím stratila vlastnosti PUR peny. Keďže PUR pena bez prísunu vzduchu nedokáže riadne zatvrdnúť, bolo potrebné zistiť, či dokáže vytvrdnúť s minimálnym prívodom vzduchu.


Skúška č. 2: Vytvrdnutie PUR peny s prívodom vzduchu cez jeden otvor fi 8 mm. Opäť klasická PUR pena, PET fľaša a vrchnák s navrtanou dierkou fi 8 mm


Táto dierka by mala zabezpečiť prísun vzduchu pre riadne vytvrdnutie PUR peny.


Fľaša naplnená


Stav po 48 hodinách


PUR pena riadne vytvrdnutá vo všetkých častiach PET fľaše bez najmenšieho problému. Vzhľadom na skúšky som usúdil, že naplnenie okenných a dverných plastových profilov PUR penou bude v poriadku. PUR penou som napĺnil rám vchodových dverí a rám terasových dverí vrátane stĺpika a to spôsobom popísaným nižšie.


Do rámu, resp. do hlinikového prahu sa navrtali diery fi 8 mm každých cca 50 cm (do rámu sa vyvŕtali diery z vonkajšej strany, do stĺpika zo strany pevného zasklena aby neboli viditeľné po osadení okien a dverí). Do prvej dierky sa púšťala PUR pena dovtedy, pokiaľ nezačala vychádzať v ďalšej dierke. Následne sa pena tlačila do nasledujúcej dierky rovnakým spôsobom atď. až kým nebol celý rám naplnený. Prebytočná vytečená pena sa nechala uschnúť a následne sa jednoducho odstránila.


Detail vyvŕtaných dier. PUR penou sa plnila iba najväčšia z komôr rámu (podľa toho sa vŕtali diery).

Komentáre