AJ NÁBYTOK SI VIETE VYROBIŤ SAMI

Obvodové murivo


Penetrácia, aplikácia hydroizolácie, murovanie obvodového muriva. Pri projektovej príprave sme zvažovali viacero materiálov na vyhotovenie muriva. Veľmi sa nám páčil systém EPS tvaroviek, do ktorých sa neskôr leje betón. (napr. Medmax, Maxplus a iné). Keď sme si nechali vypracovať cenovú ponuku, tak sme len zagúľali očami a hľadali sme ďalej.
Neskôr po zvážení viacerých dostupných systémov sa nám v pomere cena/výkon osvedčila klasika - pórobetón. Dôvodov bolo hneď viacero.
  • Cena, cena, cena
  • rýchla a jednoduchá realizácia, ktorú zvládne každý murár,
  • nie je nutné špeciálne riešiť pätu muriva (tepelný most) tak, ako napr. pri tehle, betóne a iných materiáloch,
  • aké také tepelnoizolačné vlastnosti oproti betónu, tehle, ...
  • jednoduché vysekávanie drážok pre inštalácie
Od začiatku som razil tézu, že je úplne jedno akého výrobcu pórobetónu zvolíte. Či už je to Termalica, Solbet, Porfix, Ytong, H+H, Betler, atď. Všetky tvárnice majú plus mínus rovnaké parametre. Jednoznačne rozhoduje cena. My sme trocha zaváhali a nechali sme sa nahovoriť na Porfix. Argumenty oproti konkurenčnému Solbetu boli lepšia dostupnosť a vyššia kvalita. O dostupnosti povedať neviem no čo sa týka kvality vedel by som si predstaviť aj presnejšie tvárnice a polámaných kusov tiež nebolo málo. O popolčeku, rádioaktivite a podobných marketingových nezmysloch sa nemá význam baviť. Cenu tvárnic je potrebné porovnávať na m3 a to z dôvodu, že jednotliví výrobcovia majú rozdielne rozmerové rady. Ak chcete tvárnicu 25 cm hrubú, tak napr. Solbet ponúka tvárnice rozmeru 24 x 24 x 59, u Ytongu to je 25 x 25 x 60. V našom prípade bol cenový rozdiel cca 2 eurá na m3 v prospech Solbetu. Celkový rozdiel na murive vychádzal okolo 300 eur. Dnes by som si stál za tým, že v prípade pórobetónu jednoznačne rozhoduje cena a podľa toho by som aj vyberal. Na druhej strane sme za túto cenu dostali super služby, o ktorých som napísal TU.

Materiál sa dovážal v dávkach z dôvodu menších problémov s dopravou na stavebninách. Vyhovovalo to aj nám, aspoň nám materiál na doske nezavadzal.


Miesta, kde sa bude osádzať hydroizolácia vo forme základových pásov (zatiaľ iba pod obvodovým murivom) sme vyčistili a dôkladne natreli afsaltovým penetračným naterom od Den Bravenu (DenBit BR-ALP) 


Napenetrovaný betón.


Natavenie vodorovnej hydroizolácie pod murivo (asfaltové pásy KVK Parabit ASPA BIT V S35), murovanie obvodových stien tvárnicami Porfix P2 480 hrúbky 250 mm, dovoz materiálu, úprava vodorovnej hydroizolácie, náter muriva tekutou gumoasfaltovú hydroizoláciou DenBit DISPER DN od Den Bravenu.

Jednu tvárnicu pod okennými otvormi sa osadili po dva prúty rebrovanej ocele fi 8 mm s presahom min. 0,5 m na obe strany okenného otvoru. 


Napenetrovaná základová doska záhradného domčeka.


Natavené asfaltové pásy pod budúcim obvodovým murivom.


Keďže úroveň podkladného betónu bude na tejto strane v úrovni okolitého terénu je potrebné umiestniť zvislú hydroizoláciu aj na murivo. Prve dve rady tvárnic sme napenetrovali penetračným náterom. Pôvodná myšlienka bola ohnúť pretrčajúcu časť vodorovnej hydroizolácie (asfaltový pás) smerom nahor a následne na murivo nataviť asfaltový pás. V praxi je dosť problematické nataviť asfaltový pás na posypanú stranu, resp. v našom prípade to vôbec nechcelo držať. Preto sme zvolili iný postup. Rozhodli sme sa na murivo naniesť tekutú hydroizoláciu. Keďže na murivo bude neskôr lepený polystyrén nemohli sme zvoliť hydroizoláciu obsahujúcu rozpúšťadla. Vybrali sme gumoasfaltovú hydroizoláciu DenBit DISPER DN od Den Bravenu. Nastal však problém. Keďže murivo sme už mali natreté penetračným náterom s rozpúšťadlami a vybraná hydroizolácia bola na inej báze (vodou riediteľná, bez rozpúšťadiel) otázka smerovala na technickú podporu Den Bravenu. Tí sa však vyjadrili, že uvedenú kombináciu nie je možné použiť. Keďže táto hydroizolácia nebude plniť dôležitú funkciu nechceli sme míňať veľa peňazí (neskôr na murive bude osadený EPS hr. 250 mm a nopová fólia čo by malo postačovať a nanajvýš k preniknutiu vlhkosti môže dôjsť iba v zimnom období pôsobením snehu). Rozhodli sme sa, že aplikáciu napriek vyjadreniu výrobcu vyskúšame. Asfaltový pás sme ohli a natavili smerom nadol a všetky škáry sme zatreli stavebným lepidlom, čím nám vznikol súvislý podklad.


Všetky škáry bolo nutné zatrieť lepidlom, aby vynikol súvislý podklad z dôvodu nanášania tekutej hydroizolácie.


Naša obava sa nepotvrdila. 1. náter gumoafsaltovou hydroizoláciou  na penetračný náter bol bezproblémový. 2. náter zrealizujeme neskôr.


Detail spojenia vodorovnej hydroizolácie (asfaltový pás) zahnutej smerom nadol s tekutou hydroizoláciou nanesenou na murive.


Vymurované obvodové steny.

Ak sa Vám tento blog páči môžete jeho tvorbu podporiť ľubovoľnou sumou kliknutím na obrázok nižšie. Ďakujem.
Komentáre