AJ NÁBYTOK SI VIETE VYROBIŤ SAMI

Základové pásy

Zemné práce, osadenie domu, betónovanie základových pásov, ukladanie debniacích tvárnic.
Ornica bola rozrúšená zadnou časťou bágra (podkopom) a následne zhrnutá.


Zhrnutie ornice a počiatočné zemné práce

Z projektu vyplýva, že dom bude "zarezaný" do svahu iba z polovice. Po vytýčení pozemku a orientačnom vytýčení domu sme bagristovi vyznačili časť z ktorej sa mala zhrnúť ornica a ktorú bolo potrebné "zrovnať". Následne sme pomocou bágra premiestnili stavebný kontajner mimo stavebný pozemok, aby bol zjednodušený pohyb techniky. Nasledovalo rozrušenie, zhrnutie a umiestnenie ornice na jedno miesto. Ornica bude neskôr využitá na terénne úpravy. Všimol som si, že niektorí stavebníci stavajú priamo na ornici čo nie je správne. Ornicu je vždy nutné pred výstavbou zhrnúť a efektívne využiť napr. pri terénnych úpravach čo vyplýva aj zo všetkých možných stanovísk úradov! Nanajvýš má ornica tendenciu "sadať".
Uloženie ornice na jedno miesto vzadu na pozemku.
Využije sa pri konečných terénnych úpravach.


Ornica zhrnutá a časť pozemku "zrovnaná".
Výškopisné a polohopisné zameranie geodetom

Po prvotných zemných prácach bol opätovne privolaný geodet, ktorý presne výškopisne a polohopisne zameral rodinný dom. Kedže súčasne s rodinným domom bude riešená aj výstavba záhradného domčeka na náradie, nechali sme si zamerať polohopisne aj ten. Ak uvažujete v budúcnosti nad akoukoľvek stavbou, ktorá bude plniť doplnkovú funkcu k Vášmu domu (garáž, záhradný domček na náradie, a pod.) riešte to súčasne s výstavbou samotného domu. Určite ušetrite. Uvedomte si, že pri stavbe domu máte k dispozícií niekoľko krát báger, domiešavač, betón pumpu a mnoho inej techniky. Neskôr si buď opätovne zaplatíte napr. dopravu betónu pre pár kubíkov, alebo ho budete miešať ručne. Pri odbere stavebneho materiálu (železo, tvárnice a pod.) na celý dom Vám ho dovezú naraz a zväčša zdarma. Neskôr pri malom odbere môže byť s dopravou problém. Na stavbe budete mať murárov, strechárov a rôznych profesistov. Neskôr na tak malú stavbu nahovoríte málokoho, resp. za inú cenu.

Vyznačenie základových pásov

Geodetom osadené Lavičky" a vápnom vyznačené hranice výkopu.
Pozemok pripravený na výkop základov


Dovoz makadamu fr. 16-32 mm, 25,6 t.
Použije sa pod podkladný betón a pod základovú dosku záhradného domčeka.


makadam fr. 16-32 mm, 25,6 t. 


Výkop základov

Po presnom vyznačení základových pásov sme mohli začať s výkopom. Pred stavbou domu sa nám podarilo zabezpečiť nepotrebné železobetónové bloky (3 x 0,25 x 0,25 m) ktoré nám mali znížiť spotrebu betónu. Do poslednej chvíle sme netušili, ako tieto bloky presne uložíme. Šikovný sused vymyslel spôsob, ktorým to išlo oveľa jednoduchšie ako sme si mysleli. Tieto bloky sme po výkope a začistení základovej škáry pomocou bágra a reťaze uložili na dno výkopu.

Výkop základových pásov

Výkop základových pásov.


Zemina z pásov sa uložila "dovnútra"


Začistená základová škára. Šírka výkopu 50 cm, hĺbka výkopu 1 m.


Ukladanie železobetónových blokov pomocou bágra.


Debnenie stupňovitého základu


Betónovanie základových pásov

Po ukončených výkopoch, začistení základovej škáry, uložení železobetónových blokov a vyhotovení debnenia stupňovitých základových pásov sme objednali betón. Samozrejmosťou bol domiešavač. Prečo samozrejmosťou? Pri domácej výrobe úspora pochybná, kvalita betónu taktiež. Domiešavačom si ušetríte kopec starostí a máte to zaliate "naraz".

Zabetónovaný stupňovitý základ. Celková spotreba
betónu (C16/20) na základové pásy 11 m3.


Dolný pás.


Horný pás.


Po betonáži sa doviezli debniace tvárnice šírky 30 cm.


Časť tvárnic sa vyložila pred domom a časť za domom.


Ukladanie debniacich tvárnic na uschutý betón stupňovitých základov.


Stupňovitý základ.


Ukladanie debniacich tvárnic.


Ukladanie debniacich tvárnic.


Pekná práca jedného šikovného murára. Nehádžme všetkých rómov do jedného vreca!


Pekná práca jedného šikovného murára. Nehádžme všetkých rómov do jedného vreca!


Takéto previazanie armatúry v rohoch nie je správne. V tomto prípade na tom nezáleží, nakoľko by sa tieto základy zaobišli aj bez železa. Keďže nešlo o veľkú sumu, tak sme vodorovne prúty fi 8 mm uložili.


Zalievanie debniacich tvárnic betónom.


Debniace tvárnice zaliaté betónom C16/20 (9,5 m3). Tvárnice sme pred zaliatím obsypali zeminou kvôli vačšej stabilite pri zalievaní. Všetky tvárnice sme zaliali naraz (6 radov bez problémov). Odporúčam kúpiť kvalitnejšie tvárnice, aby pri zalievaní nepraskli.Medzičasom sme nechali doviesť kari siete hr. 5 mm, oko 15 x 15 cm pre podkladný betón a hr. 6 mm, oko 15 x 15 pre základovú dosku záhradného domčeka.


Do tejto časti sa neviezla zemina a zhutnila po vrstvách. Odporúča sa hutniť po vrstvách max 15 - 20 cm. V našom prípade sa navážalo ručne a hutnilo asi po 10 cm vrstvách.


Navážka a hutnenie zeminy. Zhutnená zemina bola pevná ako betón.


Hutnenie zeminy.


Navážka a hutnenie zeminy

Komentáre